اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
جاده ی دنیا شهاب رمضان 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


شهاب رمضان جاده ی دنیا

تو رو هرجا که گم کردم درست اون لحظه بد بودم
چه بد شد گم شدم راهو با اینکه من بلد بودم
به دادم میرسید چشمات تو هر جایی که درموندم
یکم من بیشتر ای کاش به عکست خیره میموندم
اگه تو جاده ی دنیا حواسم پرت شد گاهی
یه حسی با صدای تو به من میگفت تو پرتگاهی
کلید رمز من با تو میدونستم که یک آهه
اگه پیدام نمیکردی میمردم توی بیراهه
خیال کردم ازم دوری تو رو تو آسمون دیدم
کنارم راه میرفتی نمیدیدم نفهمیدم
ببخشم حتی یک لحظه اگر کردم فراموشت
کمک کن مهربون من که برگردم به آغوشت
اگه تو جاده ی دنیا حواسم پرت شد گاهی
یه حسی با صدای تو به من میگفت تو پرتگاهی
کم من بیشتر ای کاش به عکست خیره میموندم
اگه تو جاده ی دنیا حواسم پرت شد گاهی
یه حسی با صدای تو به من میگفت تو پرتگاهی
کلید رمز من با تو میدونستم که یک آهه
اگه پیدام نمیکردی میمردم توی بیراهه
خیال کردم ازم دوری تو رو تو آسمون دیدم
کنارم راه میرفتی نمیدیدم نفهمیدم
ببخشم حتی یک لحظه اگر کردم فراموشت
کمک کن مهربون من که برگردم به آغوشت
اگه تو جاده ی دنیا حواسم پرت شد گاهی
یه حسی با صدای تو به من میگفت تو پرتگاهی